24 april storstäddag & årsstämma

Medlemmarna i Fasanens Ekonomiska Förening kallas till Årsstämma Söndagen 24 april 2022 kl 11.00 i samband med storstäddagen. Mer information om storstäddagen kommer att anslås på avdelningarna och kallelse till årsmöte kommer skickas ut inom kort och ni finner den även här:
Kallelse till årsstämma Fasanens förskola 2022
Bilaga 1_ Verksamhetsberättelse 2021
Bilaga 2_Årsredovisning
Bilaga 3_Balansrapport och resultatrapport
Bilaga 4_ Proposition från styrelsen
Bilaga 5_ Stadgar 2020-10-04

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen