Coronainformation från Fasanen

Till vårdnadshavare vid Fasanens förskola:  

Uppdaterad Corona-information gäller fr.o.m. 19 mars och tills vidare   

Rådande restriktioner och riktlinjer utfärdade av Folkhälsomyndigheten har resulterat i högre sjukfrånvaro och högre arbetsbelastning.  Dessa dagar med personalbrist så kommer vi senast kl. 8.00 berörd dag be barn som har sjuka syskon hemma att också låta barnet utan symptom stanna hemma. Vi kommer då även be att barn som har 20-timmars vistelser på förskolan hålls hemma i den mån det går. Var tydliga i kommunikationen med personalen, tala om när barnet är hemma och förväntas komma tillbaka och gör detta senast kl.8.00 den aktuella dagen frånvaro inleds. 

Fasanens förskolas rutiner för att uppnå minskad smittspridning 

Förhållningsregler:

  • Hämtning och lämning sker övervägande utomhus. kl. 7.30-9.30 lämnas barnet klädd för utevistelse.

 

  • Vid lämning 6:30 – 7:15 ska barn mötas upp i hallen av anställd. Du som vårdnadshavare lämnar alltså inomhus i hallen och klär av barnets ytterkläder. Du kan behöva anmäla din ankomst genom att ringa in eller knacka på fönstret i stora salen för att uppmärksamma personalen på att barnet ska mötas upp i hallen.

 

  • Barnen har krokar utomhus på sin avdelning med varsin namnmärkt Ikea-påse. Vårdnadshavare ansvarar för att barnets påse innehåller extrakläder och annat som kan behövas under dagen. Vårdnadshavare ansvarar för att ta hem påsen vid hämtning och hänga upp den igen vid lämning.

 

  • Barn som befinner sig inomhus vid hämtning ska lämnas påklädd ut till vårdnadshavare vid entrédörren. Även här kan du behöva uppmärksamma anställda om din ankomst (ring in eller knacka på fönstret).

 

  • Vuxen person ska sprita händerna på barn noggrant innan lämning. Handsprit finns utanför varje entrédörr.

 

Gällande symtom:

  • Det är pedagogernas skyldighet att hålla barn som uppvisar symtom borta från förskolan, samt att ringa hem samtliga barn som under dagen uppvisar minsta lilla form av symptom. Vänligen respektera detta för allas skull.

 

  • Vuxen med förkylningssymtom får inte hämta och lämna på förskolan. Detsamma gäller medföljande syskon med förkylningssymtom.

 

  • Endast en vuxen bör vara närvarande vid lämning och hämtning av barn på förskolan. Syskon bör i största möjliga mån inte vara medföljande.

 

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19

Om person i hemmet har tagit ett test som visar bekräftad covid-19 ska samtliga boende i hemmet vara hemma i minst 7 dygn, räknat från den dagen som symtom uppstod. Smittad person behöver också vara feberfri och ha mått bra i minst 2 dygn innan lämning och hämtning kan utföras igen.  Källa: 1177.se

 

När ska barnet stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten, 1177 och Uppsala kommuns riktlinjer:

  • Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

 

  • Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/ 27 januari 2021

Förkylningsastma och allergi

Tidigare riktlinje om barn som uppvisar symtom och som varit i kontakt med sjukvården och fått bedömningen att barnet kan vara med på förskolan trots symptom om ett skriftligt utlåtande från läkare inlämnas gäller dessvärre inte längre efter att vi diskuterat med smittskyddsläkare och Uppsala kommun. Vid förkylningsastma eller allergi ska barn vara hemma tills de är symptomfria (med eller utan medicin) alternativt tills de har så lindriga symptom efter sju dagar att texten ovan kan tillämpas.    

 

Vid frågor kontakta styrelsen eller rektor.  

Vänliga hälsningar  

Styrelsen, Fasanens förskola