En Reggio Emilia-inspirerad utbildning

Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär att vi har ett forskande arbetssätt där barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga.

Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Som pedagoger är vi lyssnande, tillgängliga och aktiva tillsammans med barnen. I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och helheten.

En lärande miljö

Miljön är en viktig del i vårt arbete och den pedagogiska miljön är tydlig, tillgänglig och utmanande för varje barn. Barnen har därmed möjlighet att göra självständiga val. Innehållet i miljön förändras utifrån vilka barn vi har och vilka projekt vi arbetar med.

Vi strävar mot att erbjuda material som stimulerar alla sinnen både inne och ute. Vår miljö möjliggör för möten, det finns tillgång till platser där barnen kan mötas två och två och platser där de kan mötas många.

Så här skapar vi en lärande miljö

Allt skapande och lekmaterial är nere på barnens nivå. Stolar och bord är låga, för att passa barnen och gör det lätt för barnen att vara självständiga och aktiva.

Alla avdelningar har tillgång till en ateljé och där finns det olika skapande material som till exempel lera, färg, papper, kartong, klister med mera. Ateljén är alltid öppen för att barnen ska kunna komma och skapa när de själva har lust.

Vi har byggrum och byggtrappor med olika byggmaterial beroende på ålder som till exempel duplo, kaplastavar, klossar, papprör, bilar, djur med mera.
Alla avdelningar har dramarum med möjlighet till teater och drama, utklädningskläder, kojbyggen och musiklek.

Rum för vattenlek finns på alla enheter. Här utforskar barnen vatten och gör olika vattenexperiment.

Overheadapparater, projektorer och ljusbord finns för barnen på alla avdelningar som de använder till skuggteatrar, ljusspel, upplevelser och experiment med mera.

På förskolan finns även en gemensam stor sal där alla barn möts. I stora salen finns det utrymme för att ha storsamlingar, hinderbanor och gympa.

Vår gård runt förskolan är en kreativ plats där det sker lek, experiment och roliga upplevelser. Barnen leker med vatten, gräver i sand, bygger, går balansgång. Vi har material som sätter ytterligare fart på fantasin i form av brädor, naturmaterial, rör och slangar. Barnen  får också måla vid stafflier, leka i buskage och i kojor bland träden. Även miljön runt förskolan är inbjudande med stora grönområden, pulkabackar, småskogar och närhet till 4H-gården i Bolstaby (Årsta).