Förhållningssätt

IMG_0311Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär ett forskande arbetssätt, där barnens tankar, funderingar och teorier är viktiga. Pedagogerna är medforskande och försöker utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Som pedagog är man lyssnande, tillgänglig och aktiv tillsammans med barnen. I barnens arbete är inte produkten eller resultatet det viktigaste, utan processen och helheten.

Miljön är en viktig del i vårt arbete och den ska vara utmanande, inspirerande och lockande så den stimulerar lärandet. Den pedagogiska miljön är tydlig, tillgänglig och utmanande för varje barn. Barnen ges därmed möjlighet att göra självständiga val. Innehållet i miljön förändras utifrån vilka barn vi har och vilka projekt vi arbetar med. Vi erbjuder många olika miljöer och strävar mot att erbjuda material som stimulerar alla sinnen. Vår miljö skall väcka nyfikenhet, lust och möjlighet att uttrycka sig. Upplevelser och simulans för alla sinnen ska erbjudas både ute och inne. Vår miljö möjliggör för möten. Det finns tillgång till platser där barnen kan mötas två och två och platser där de kan mötas många.