Hur skapar vi en lärande miljö?

Miljön är tillåtande och ger barnen möjlighet att göra egna val. Allt skapande och lekmaterial finns nere på barnens nivå. Stolar och bord är låga, för att passa barnen och gör det lätt för barnen att vara självständiga och aktiva.

Avdelningarnas miljö inbjuder till upplevelser, experiment, fantasi och lek.

miljo1

 

Alla avdelningar har tillgång till en ateljé och där finns det olika skapande material som t ex lera, färg, papper, kartong, klister mm. Barnen kan gå dit och skapa när de har lust.

Byggrum och byggtrappor finns med olika byggmaterial beroende på ålder som t ex duplo, kaplastavar, klossar, papprör, bilar, djur mm.
Alla avdelningar har dramarum med möjlighet till teater och drama, utklädningskläder, kojbyggen och musiklek.

 

 

miljo2

 

Våtrum finns på alla enheter. Där kan barnen utforska vatten och göra olika vattenexperiment.

Overheadapparater, projektorer och ljusbord finns tillgängliga för barnen på alla avdelningar som de kan använda till skuggteatrar, ljusspel, upplevelser och experiment mm.

På förskolan finns även en gemensam stor sal där alla barn kan mötas. I stora salen finns det utrymme för att ha storsamlingar, hinderbanor, gympa mm.

 

Vår gård runt förskolan är en kreativ plats med massor av möjligheter till lek, experiment och roliga upplevelser. Barnen kan leka med vatten, gräva i sand, bygga, gå balansgång mm. Vi har material som sätter ytterligare fart på fantasin i form av brädor, naturmaterial, rör och slangar. De kan även måla vid stafflier, leka i buskage och i kojor bland träden. Även miljön runt förskolan är inbjudande med stora grönområden, pulkabackar, småskogar och närhet till 4H-gården i Bolstaby.