Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, film eller penna och papper. När vi dokumenterar kan vi hjälpa barnen att få syn på sin egen inlärningsprocess. Det hjälper dem att se, minnas och förstå. Då kan dokumentationen vara en hjälp för dem att diskutera och reflektera över vad de gjort. Men också få syn på och uppskatta kompisarnas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.

Pedagogisk dokumentation leder oss framåt i vårt arbete. Genom dokumentationer kan vi tillsammans se och reflektera över vår utbildning och barnens lärande. Delar vi det vi ser med våra kollegor ökar vi förståelsen för våra barns vardag. På det sättet blir inte barnet utsatt för en pedagogs allmänna tyckande utan vi försöker tillsammans förstå mer.

Pedagogisk dokumentation ökar barns delaktighet i sitt eget lärande Det blir också möjligt för personalen att vidga sitt eget lärande när det händer saker som man själv inte har tänkt ut.