Projekt

projektGenom att arbeta med kortare och längre projekt vill vi ge barnen möjlighet och tid att fördjupa sig i ett intresse, en tanke, en upplevelse eller en fråga.

Projekt utgår alltid ifrån barnens intressen och motivation. 

Det är detta som är det centrala och viktiga och som styr i vilken riktning, hur djupt och hur länge ett projekt pågår. Projekten ska utmana barnen att få nya erfarenheter, öka sitt självförtroende, vidga sin fantasi, se sitt eget lärande och utveckling. Vi pedagoger kan samtidigt ha ett gemensamt fokus och titta närmre på ett område vi känner att vi behöver utvecklas inom, (t.ex.. delaktighet eller genus).

Som verktyg använder vi dokumentation för att synliggöra vad barnen tänker och gör. Med hjälp av pedagogisk dokumentation väljer vi hur vi ska utveckla arbetet med barnen.