Ekonomisk förening

Fasanens förskola är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Detta innebär att det är medlemmarna som driver förskolan. Personalen är anställd av föreningen och har ansvaret för den pedagogiska verksamheten. För oss medlemmar innebär detta att vi på olika sätt kan bidra till att göra Fasanens förskola till den form av verksamhet som på bästa tänkbara sätt får våra barn att växa som individer. För att kunna fördela resurser på ett bra sätt får medlemmarna ansvara för olika områden, som fredagsarbete och städ. Även olika arbetsuppdrag kan tilldelas medlemmarna. Detta är en del av det ansvar som ingår i att vara medlem i ett föräldrakooperativ.

Fasanens förskola är en ekonomisk förening/föräldradriven förskola, det är styrelsen som har det ekonomiska ansvaret och arbetsgivaransvar. Alla familjerna på förskolan är på olika sätt aktiva i förskolan. Uppdragen kan bestå i allt i från olika ansvarsuppgifter, städning eller styrelseuppdrag. Varje förälder är medlem i föreningen och tecknar ett kontrakt med Fasanen innan barnet börjar på förskolan. En föräldradriven förskola bygger på föräldrarnas engagemang och delaktighet.