Styrelsen

Truls Bengtsson
Ordförande
Mail: styrelsen.ordforande@fasanen.se

Joakim Andersson
Personalansvarig
Mail: styrelsen.personal@fasanen.se

Samuel Holmberg
Arbetsmiljöansvarig
Mail: styrelsen.arbetsmiljo@fasanen.se

Jennie Larsson
Miljöansvarig
Mail: styrelsen.miljo@fasanen.se

Annika Stålnacke
Medlemsansvarig
Mail: styrelsen.medlem@fasanen.se

Julius Karlsson
Städansvarig
Mail: styrelsen.stad@fasanen.se

Martina Hänninen
Barn- och brandansvarig
Mail: styrelsen.barnobrand@fasanen.se

Susanne Forsberg
Ekonomiansvarig
Mail: styrelsen.ekonomi@fasanen.se

Marlene Andersson
Sekreterare
Mail: styrelsen.sekreterare@fasanen.se