Giftfri förskola

Fasanen arbetar för en giftfri förskola

2014 påbörjades arbetet att ersätta leksaker och inventarier som innehöll skadliga ämnen, ett arbete som idag är en naturlig del i de kriterier vi använder vid inköp av nya material. Det är en del i vårt systematiska miljöarbete