Om Fasanen

Vi är en föräldradriven förskola som ligger bredvid Årstaparken med gångavstånd till Årsta 4H och närliggande skog. Fasanens förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat och vi har i 16 år arbetat med pedagogisk dokumentation. Vår pedagogista handleder varje arbetslag kontinuerligt under året samt att vi har regelbundna reflektionstillfällen.

Vi har mycket fina lokaler bestående av sex avdelningar för barn i åldern 1-3 år respektive 3-6 år. På varje avdelning arbetar 2 förskollärare och 1 barnskötare. På höstterminen är det 13 barn och på vårterminen 14 barn på 1-3 års avdelningarna och på 3-6 års avdelningarna är det 20 barn.

Förskolan har även 2 poolanställda, 1 förskolechef och en egen kock som lagar maten från grunden.

Fasanens förskola består av sex avdelningar:

Hönan (3-6 år)  och Tuppen (1-3 år) = 1:ans enhet

Fjädern (3-6 år) och Vingen (1-3 år) = 2:ans enhet

Sporren (3-6 år) och Ägget(1-3 år)  = 3:ans enhet

Inför jul- och sommaruppehåll, då det är färre barn på förskolan, förläggs utbildningen till den enhet som även har öppningen och stängningen. Finns det barn ifrån alla tre enheter arbetar minst en förälder från varje enhets fredagsfamilj i barngrupp vid dessa tillfällen. Detta med tanke på barnens trygghet. Om inte alla sex vuxna behövs i barngrupp kommer övriga få i uppgift att städa. Personalen ansvarar för att dela ut dessa städuppgifter.

Öppettider
Våra öppettider är 6.30 -17.30, med undantag för föräldrar som har särskilt behov av utökad tid pga arbete eller studier. Fasanens förskola är sommarstängd 4 veckor under juli månad, dagarna emellan jul och nyår, dag fredag efter Kristi himmelfärdsdag, 3 planeringsdagar/år, samt alla röda dagar. Vi stänger kl.15.00 dag före julafton och dag före midsommarafton.

Mellan kl. 6.30-7.30 och kl. 16.30-17.30 är utbildningen förlagd i stora salen.