Historik

1991 – Fasanens förskola startar. Vi består då av 4 avdelningar: Hönan, Tuppen, Fjädern och Vingen.

1996 – Vi börjar arbeta mot ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt och påbörjar
utbildning av personalen i samarbete med Reggio Emilia-institutet i Stockholm.

1998 – Miljön förändras och anpassas till barnen; åldersindelade avdelningar, låga bord och stolar, tillgängligt material.

2000 – I maj brandhärjas förskolan och vi flyttar till tillfälliga lokaler i Gränby.

2001 – I april kan vi flytta tillbaka till en nyrestaurerad förskola, som vi i samarbete med arkitekt ytterligare anpassat till vår verksamhet. I november startas Reggio Emilia-nätverket i Uppsala, Prisma. Där diskuterar vi och utbyter tankar och idéer med andra Reggio Emilia-inspirerade förskolor.

2003 – De tre första ur personalen åker till Reggio Emilia i Italien på studieresa för att ta del av deras tankar och göra studiebesök på förskolorna.

2007 – Vi tar över hela huset, vilket innebär att vi utökar med 2 avdelningar, Sporren och Ägget, och har då totalt 6 avdelningar.