Regler, avgifter etc

Regler och avgifter
Fasanens förskola följer Uppsala kommuns regler och avgifter. Mer information om regler och avgifter hittar du här.

Anmälan
För att ansöka om plats på Fasanens förskola går ni via Uppsala kommun. Även för att lämna vistelsetider samt göra ändringar.

Försäkring
Alla barn på Fasanens Förskola är försäkrade genom Uppsalas kommun. Läs mer om försäkringsvillkoren här. Ni hittar även en blankett som ska fyllas i när olycksfall har inträffat, Skadeanmälan olycksfall.

Även alla föräldrar är försäkrade under sitt arbete på förskolan.