Styrelsen informerar

Version 2

Styrelsen Informerar Medlemmarna

September 2019

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 17 september 2019.

Städdag 29 september

Vi påminner alla medlemmar om att det är städdag söndagen den 29 september 2019 kl 9-13. Det är obligatorisk närvaro för en person / medlemsfamilj vid städdagen. Vid förhinder, hör av er till städansvarige i styrelsen på styrelsen.stad@fasanen.se

Det kommer inte, som tidigare utannonserats, hållas någon extrastämma i samband med storstäddagen då det inte finns några vakanta poster för närvarande.

Styrelsens sammansättning

Vi har just nu inga vakanta poster i styrelsen. Vi uppdaterar styrelseinformationen som sitter på alla avdelningar inom kort, men här kommer en kort sammanfattning:

Truls – Ordförande

Samuel Holmberg – Arbetsmiljö och vice ordförande

Susanne Forsberg – Ekonomi

Annika Stålnacke – Medlem

Jennie Larsson – Miljö

Martina Hänninen – Barn och brand

Julius Carlsson – Städ

Joakim Andersson – Personal

Marlene Andersson – Sekreterare

Tillsyn vid alla fristående förskolor i Uppsala

Uppsala kommun genomför just nu tillsyn utifrån skollagen kapitel 26 vid alla fristående förskolor i Uppsala för att säkerställa att kvaliteten på verksamheten är tillfredställande. Tillsammans med rektor Eva Jäger samt några förskollärare så har vi i styrelsen som huvudmän ansvar för att genomföra denna tillsyn. Detta är ett bra tillfälle för oss att se vad vi gör bra och för att få tips om olika saker att förbättra i verksamheten.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:

styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 14/10.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2019

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 6:e juni 2019.

Extra stämma städdagen 29:e september

Vi kommer att hålla en kort extra årsstämma på städdagen den 29:e september, detta för att välja in en ny styrelsemedlem. För att underlätta för er medlemmar och för oss i styrelsen innehåller denna SIM information kring hur ni skriver motioner till extrastämman. Var god se kommande sidor för detta. Motionerna ska inlämnas senast 2/9 för att godkännas.

Planeringsdag 12:e augusti

Glöm inte planeringsdagen 12:e augusti, då förskolan är stängd!

Gamla mattor

Styrelsen har instiftat en mattplan där gamla mattor kommer att rengöras och bytas ut vid hög ålder enligt en tidsplan. Denna kommer att exekveras under hösten.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag ellerannat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:

styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 13/8.

Styrelsen genom ordförande Truls Bengtsson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 13 november 2018.

Lämna in lapp om julledighet

Vi vill påminna alla medlemmar om att fylla i och lämna in lappen för att ange hur era barn eventuellt är lediga i jul. Den ska lämnas in så fort som möjligt, dock senast 29/11.

Förskolan är stängd från julafton till och med nyårsdagen. Planeringsdag 7 januari 2019.

Smittspridning

Under hösten har det gått springmask på några avdelningar. Vänligen tänk på hygienen, ha kortklippta naglar, tvätta kläder/sängkläder i minst 60°C och behandla barn (och dess fa- milj) som har symptom på springmask. Läs gärna mer på 1177!

Det har också gått runt löss under en längre tid. Barn med synliga ägg och löss i håret får ej gå på förskolan. De måste först behandlas och kammas regelbundet för att gå på förskolan!

Nu när vi närmar oss magsjuketider vill vi också vänligen be alla att visa hänsyn för vår personal och övriga barn genom att hålla era barn hemma minst 48h efter sista symptom. Syskon till magsjukt barn skall också hållas hemma.

Storstäd på söndagar även i fortsättningen!

Styrelsen utförde en undersökning bland medlemmarna förra månaden och eftersom en majoritet av de som svarade på enkäten tyckte att storstäd även i fortsättning ska vara på söndagar så fortsätter vi som tidigare. Kom ihåg att anmäla till storstädsansvarig i styrelsen om ni inte kan närvara. Om man ej har möjlighet att närvara får man utföra en annan tidsbestämd uppgift inom tidsramen en vecka före/en vecka efter storstädsdagen.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till

adressen: styrelsen@fasanen.se
Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 11/12.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 11 juni 2018.

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Vi vill tacka er för en fin vår och önskar er en trevlig sommar. Kom ihåg att tömma lådor, klädhängare och hyllor för de barn som nu lämnar Fasanen. Stort lycka till!

Fredagsarbete

Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det arbete ni utför här på Fasanen. Tillsammans gör vi Fasanen till en bra plats för våra barn och vår personal! Under våren har vi dock haft problem med medlemsfamiljer som inte dyker upp till fredagsarbete. Vi vill därför påminna om att kolla noggrant på listan för fredagsarbete. Om man ej har möjlighet att utföra sitt fredagsarbete så är man skyldig att ringa alla medlemmar på listan för att byta, detta gäller även vid kort varsel på grund av sjukdom eller liknande. Konsekvensen av att inte dyka upp är att vår dyrbara personal som redan har hög arbetsbelastning måste beordras övertid, något vi alla såklart vill undvika.

Behörighetskravet för barnskötare tas bort

Styrelsen har i samråd med förskolechef, ledningsgrupp samt kommunalarbetarrepresentanten på Fasanen, tagit beslutet att ta bort behörighetskravet för barnskötare på Fasanen. Detta eftersom Kommunalarbetarförbundets lägsta lönekrav för nyanställda barnskötare har resulterat i att en mycket stor del av lönerevisionssumman ges till oerfarna utbildade barnskötare, istället för att ges till våra barnskötare som har mycket erfarenhet. Kravet på behörighet riskerar också göra att vi missar mycket bra personal. Detta tillsammans med det faktum att utbildningen till barnskötare ser väldigt olika ut, att de nyutbildade barnskötarna har stor variation på kunskap, samt att andra förskolor inte har detta krav, gör att det inte är rimligt för Fasanen att ha kvar detta krav.

Viktiga datum

2018-06-21 Dag före midsommarafton, förskolan stänger kl 15:00 2018-06-22 Midsommarafton, förskolan är stängd
V.28-31 Sommarstängt
2018-08-13 Planeringsdag

2018-08-28 Vi hälsar nya medlemsfamiljer välkomna med ett medlemsmöte kl 10, Susanne och Marlene från styrelsen presenterar sig
2018-09-30 Storstädsdag

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till
adressen: styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 21 augusti.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson 

Maj 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 15 maj 2018.

Vi har två nya styrelseledamöter

Annika Stålnacke och Marlene Andersson från 3:an blev invalda till styrelsen vid årsstämman som hölls i April. Annika är Barn och Brand-ansvarig och Marlene är sekreterare. Vi har även en ny ordförande, Truls Bengtsson. Övriga poster är samma som föregående år.

Vi söker storstädansvariga

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Stängda dagar vårterminen & sommarstängt

2018-06-06 Nationaldagen,
2018-06-21 Dag före midsommarafton, stänger förskolan kl 15:00 2018-06-22 Midsommarafton
V.28-31 Sommarstängt
2018-08-13 Planeringsdag

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till

adressen: styrelsen@fasanen.se Nästa styrelsemöte hålls måndag 11 juni.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mars 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 6 mars 2018.

Styrelsen söker nya ledamöter

Vi vill flagga för att ett antal personer kommer att avsluta sina uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman i april. Känner du dig intresserad och motiverad att jobba för att Fasanens förskola ska fortsätta att vara en strålande plats för våra barn, för personalen och för oss medlemmar så tycker vi att du ska höra av dig till valberedningen och anmäla ditt intresse.

Valberedning:

Tuppen & Hönan Johan Englund 070-418 53 90

Vi söker storstädansvariga

Vingen & Fjädern Karin Öman 070-303 79 09

Ägget & Sporren Kenny Jansson 076-265 85 93

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Inlämning av motioner till Årsstämman 29 april 2017

Den 29/4 är det årsmöte och obligatorisk städdag på förskolan. För att underlätta för er medlemmar och för oss i styrelsen innehåller denna SIM information kring hur ni skriver motioner till Årsstämman. Var god se kommande två sidorna fördetta. Motionerna ska inlämnas senast 2/4 för att godkännas.

Stängda dagar vårterminen

2018-03-30 Långfredag, 2018-04-02 Annandag påsk, 2018-05-01 Första maj, 2018-05-10 Kristihimmelsfärdsdag, 2018-05-11 Klämdag

2018-05-14 Utvärderingsdag
2018-06-06 Nationaldagen,
2018-06-21 Dag före midsommarafton, stänger förskolan kl 15:00 2018-06-22 Midsommarafton

Magsjuketider

Vi är fortfarande inne i magsjuketider! Ett barn som haft magsjuka kan komma tillbaka till barngruppen när det är piggt, feberfritt, äter normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar. Barnet ska även vara hemma om syskon är magsjuka. Följer vi dessa riktlinjer kan smittspridningen begränsas.

Kontakta styrelsen

Styrelsen informerar medlemmarna Mars 2018

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till

adressen: styrelsen@fasanen.se Nästa styrelsemöte hålls tisdag 3 april.

Styrelsen genom medlemsansvarig Johan Nohldén

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Februari 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 13 februari 2018.

Styrelsen söker nya ledamöter

Vi vill redan nu flagga för att ett antal personer kommer att avsluta sina uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman i april. Känner du dig intresserad och motiverad att jobba för att Fasanens förskola ska fortsätta att vara en strålande plats för våra barn, för personalen och för oss medlemmar så tycker vi att du ska höra av dig till valberedningen och anmäla ditt intresse.

Valberedning:

Tuppen & Hönan Johan Englund 070-418 53 90

Vi söker storstädansvariga

Vingen & Fjädern Karin Öman 070-303 79 09

Ägget & Sporren Kenny Jansson 076-265 85 93

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Hög belastning på torkskåp

Våra torkskåp har inte alltid tillräcklig kapacitet för att klara av att torka alla blöta kläder vid blöt väderlek. Vi ber därför samtliga medlemmar att ha överseende med att det ibland kan finnas kläder som inte hunnit torka vid hämtning.

Storstäddagen i januari

Styrelsen vill tacka alla ni medlemmar som deltog på den obligatoriska städdagen i januari. Vilket bra jobb ni gjorde!

Stängda dagar vårterminen 2018

2018-03-30 Långfredag, röd dag 2018-04-02 Annandag påsk, röd dag 2018-05-01 Första maj, röd dag 2018-05-10 Krisithimmelfärdsdag, röd dag 2018-05-11 Klämdag

2018-05-14 Utvärderingsdag
2018-06-06 Nationaldagen, röd dag
2018-06-21 Dag före midsommarafton, förskolan stänger kl 15.00 2018-06-22 Midsommarafton

Inlämning av motioner till Årsstämman 29 april 2018

För att underlätta för er medlemmar och för oss i styrelsen innehåller denna SIM information kring hur ni skriver motioner till Årsstämman. Var god se kommande två sidorna för detta.

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 6 mars.

Styrelsen genom miljöansvarig Susanne Forsberg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Januari 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 23 januari 2018.

Välkomna till vårterminen 2018

Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till denna vårtermin på Fasanen. Vi ser fram emot många nya utmaningar och upplevelser!

Föräldraarbete

I augusti 2017 meddelade styrelsen, via SIM, hur upplägget för föräldraarbete ser ut. Vi har under hösten utvärderat denna form av föräldraarbete. En brist i nuvarande upplägg är att det kan ta lång tid innan en uppgift blir utförd, vissa uppgifter blir inte utförda alls. För att öka motivationen till att utföra föräldraarbete har vi i styrelsen beslutat följande:

Arbetsuppgifter som tidigare utfördes som föräldragruppsarbete kommer nu att annonseras på respektive avdelnings anslagstavlor samt i SIM. En familj som utför en sådan uppgift behöver inte delta på kommande städdag. Man anmäler sitt intresse för enskild uppgift till städsansvarig (Julius Karlsson) som delar ut uppgifterna, enklast via e-post till styrelsen.stad@fasanen.se

Utfört arbete kommer att uppmärksammas i SIM.

Andra speciella roller påverkas som följer: Akvarieansvarig samt internrevisor slipper en städdag per år. Vad gäller valberedning så resonerar vi som så att en stor del av arbetsinsatsen kan ske på en storstäddag. Valberedningen ägnar sig alltså åt sitt uppdrag en del av storstäddagen och kommer därför inte att kompenseras ytterligare.

Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag som aktuell medlem/roll inte behöver delta på. Vi tror att det här upplägget är en långsiktig lösning som kommer att fungera bra. Om ni har frågor eller synpunkter på det nya upplägget får ni gärna höra av er till oss i styrelsen.

Styrelsen har tagit fram en sammanställning över samtliga former av ideellt arbete på Fasanen som skickas ut separat. Där finns mer detaljerade beskrivningar över respektive arbetsform.

Bod/leksaksförråd på vår gård

Vår nya bod står färdig efter fina insatser och mycket nerlagd tid från ett antal medlemmar. Flera medlemmar har bidragit genom att förbereda och lägga grunden samt bygga upp boden. Ni har gjort ett strålande jobb, tusen tack för det!

Medlemmarna som har utfört detta föräldraarbete kompenseras med att inte behöva delta på en kommande storstäddag. Städansvarig meddelar vilken storstäddag i det enskilda fallet.

Styrelsen söker nya ledamöter

Vi vill redan nu flagga för att ett antal personer kommer att avsluta sina uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman i april. Känner du dig intresserad och motiverad att jobba för att Fasanens förskola ska fortsätta att vara en strålande plats för våra barn, för personalen och för oss medlemmar så tycker vi att du ska höra av dig till valberedningen och anmäla ditt intresse.

Valberedning: Tuppen & Hönan Johan Englund 070-418 53 90

Vi söker storstädansvariga

Vingen & Fjädern Karin Öman 070-303 79 09

Ägget & Sporren Kenny Jansson 076-265 85 93

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Inför start i förskoleklass HT 2018

Skolvalet ska göras innan 31:a januari. Här finns mer information: https://www.uppsala.se/skolval

Den 22:a maj hålls karuselldag kl 9.30-10-30. Barnen som ska börja i skolan får då möjlighet att besöka den skola där barnet blivit placerad. Nätverket för skolor och förskolor i Årsta och Sala Backe uppger att det är barnet tillsammans med vårdnadshavare som är välkommen på detta besök. För de medlemmar vars barn startar i förskoleklass till hösten vill styrelsen alltså informera om att det inte kommer medfölja personal ifrån Fasanens förskola vid besök i skolan.

Beslut om stängda dagar

Fasanens förskola försöker i stor utsträckning att anpassa våra stängda dagar efter skolorna, för att underlätta för våra medlemmar med barn inom flera verksamheter. Styrelsen har beslutat att förlägga kommande planeringsdagar till följande datum (under dessa dagar är förskolan stängd):

2018-05-14 Utvärderingsdag
2018-08-13 Planeringsdag
2019-01-07 Planeringsdag
Vi har även beslutat att förskolan har semesterstängt vecka 28-31 i år.

Magsjuketider

Styrelsen informerar medlemmarna Januari 2018

Vi är fortfarande inne i magsjuketider! Ett barn som haft magsjuka kan komma tillbaka till barngruppen när det är piggt, feberfritt, äter normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar. Barnet ska även vara hemma om syskon är magsjuka. Följer vi dessa riktlinjer kan smittspridningen begränsas.

Miljöinspektion

Under hösten genomförde Miljökontoret en föranmäld inspektion på Fasanens förskola. Fokusområdena under inspektionen var kemikalier och solskydd. Vi fick beröm för det gedigna arbete med giftfri förskola som vi var tidiga med att starta upp och som vi fortsatt jobbar med löpande.

Inspektionen resulterade inte i några anmärkningar som behöver följas upp, annat än vid kommande inspektioner, vilket är ett gott betyg.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:

styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 13 februari.

Styrelsen genom miljöansvarig Susanne Forsberg