Styrelseinfo

Version 2

Styrelsen Informerar Medlemmarna

November 2020

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 10 november 2020.


Vårdnadshavare med samhällsviktigt yrke – påminnelse! 

Vi har inte fått in speciellt många anmälningar av samhällsviktigt yrke. Om detta gäller dig som vårdnadshavare, vänligen återkom så snart som möjligt med denna information till medlemsansvarig. Maila följande till styrelsen.medlem@fasanen.se:
– avdelning
– vilket/vilka barn det gäller
– om ni är en eller två vårdnadshavare som har ett samhällsviktigt yrke 

Är du osäker, så finns information om vilka yrken som innefattas på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Barn med sjukdomssymptom 

För att minimera missförstånd mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att vi alla har en uppriktig dialog med pedagogerna kring barnens eventuella symptom. Vi behöver vår personalstyrka för att kunna fortsätta verksamheten som vanligt i dessa extrema tider. För personalen gäller samma som för barnen, de får inte gå till jobbet med minsta förkylningssymptom. Det betyder att vi behöver jobba tillsammans så att all typ av smittspridning minskar. 

– Hur många barn kommer idag? 

En fråga vi ställer oss varje dag. Var tydlig i kommunikationen med personalen och meddela när barnet är hemma (senast 8:30 dagen för frånvaro) samt när barnet väntas komma tillbaka. 

Fasanens förskolas rutiner för att uppnå minskad smittspridning.  

Folkhälsomyndighetens riktlinjer att stanna hemma med minsta symptom och om symptom är längre tid än 24 timmar ska de stanna hemma i 7 dagar, har resulterat i högre sjukfrånvaro och högre arbetsbelastning.  Dessa dagar med personalbrist så kommer vi senast kl. 8.00 berörd dag be barn som har sjuka syskon hemma att också låta barnet utan symptom stanna hemma. Vi kommer då även be att barn som har 20-timmars vistelser på förskolan hålls hemma i den mån det går. Var tydliga i kommunikationen med personalen, tala om när barnet är hemma och förväntas komma tillbaka och gör detta senast 8:30 den aktuella dagen frånvaro inleds.

Gården 

Vår gård runt förskolan håller på att renoveras. Under en tid framöver kommer därav vissa avdelningars gårdar vara avstängda för utomhuslek. Arbetet har startat på Hönan och Tuppens gård och kommer att avslutas på Sporrens gård. 

Lucia 

Årets Luciafirande på förskolan kommer att bli annorlunda jämfört med ett vanligt år. Barnen kommer att fira Lucia på respektive avdelning utan vårdnadshavare på plats.

Viktiga datum 

24/12 – 1/1 -21 Förskolan stängd
23/ 12 vi stänger kl. 15

Stängt för planeringsdag 11 januari

Kontakta styrelsen 

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen: styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 15 december.

Styrelsen genom sekreterare Martina Hänninen

___________________________________________________________________________________________________________________

September 2020

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 15 september 2020.

Styrelseposten barn och brand har nu bytt titel till säkerhetsansvarig

I och med namnbyte så har säkerhetsansvarig en ny e-mailadress: styrelsen.sakerhet@fasanen.se

Storstäddagen 27 september

Den 27 september är det storstäddagen. Information har skickats ut och finns anslaget ute på avdelningarna.

Ny rutin vid hämtning under ihopslagning (när du hämtar ditt barn på en annan del av gården)

På grund av att vi inte har en aktiv smittspridning på förskolan så är det från och med nu okej att gå igenom förskolan för att hämta barnets tillhörigheter. Det vill säga att ni som hämtar ert barn sent behöver ​inte​ gå runt och hämta en nyckel.

Fasanen firar 30 år i augusti 2021

Är du intresserad av att vara med i festkommitté för Fasanen 30 år? Festkommittén ska bestå av 4-6 personer med en jämn fördelning mellan personal, styrelsemedlemmar och medlemmar. Just nu saknar vi representanter från medlemmarna. Så känner du att du är sugen på att fixa en fest så hör du av dig till styrelsen.

Intresseanmälan skickas till: ​styrelsen.sekreterare@fasanen.

Viktiga datum

27/9 Storstäddag

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen: ​styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 13/10.

Styrelsen genom sekreterare Martina Hänninen

___________________________________________________________________________________________________________________

Augusti 2020

Vi välkomnar alla medlemmar till en ny termin!

Vi önskar alla nya och gamla medlemsfamiljer välkomna tillbaka till Fasanen. Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 18 augusti 2020.

Corona

Under höstterminen kommer vi fortsätta att uppdatera vår coronainformation efter Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer och riktlinjer. Fortsätt att håll koll på rekommendationerna så kan vi tillsammans minska smittspridningen.

Fasanen firar 30 år i augusti 2021

Är du intresserad av att vara med i festkommitté för Fasanen 30 år? Tanken är att festkommittén ska bestå av 4-6 personer med en jämn fördelning mellan personal, styrelsemedlemmar och medlemmar.

Intresseanmälan skickas till: ​styrelsen.sekreterare@fasanen.se

Fasanens arbete med giftfri förskola

Vi vill passa på att informera om det systematiska arbetet för giftfri förskola som bedrivs på Fasanen. På förskolan är vi medvetna om att vid inköp av material ska dessa vara fria från ​skadliga ​kemikalier och andra hälsofarliga ämnen eller allergener. Det är ett långsiktigt arbete som kräver kunskaper, ställningstaganden och rutiner.

Storstäddagen 27 september

Vi planerar att genomföra storstäddagen i september. Just nu jobbar vi med att anpassa den efter

rådande situation och vi kommer att komma ut med tydliga riktlinjer för hur den ska genomföras. Det kommer att genomföras under två olika tider så antalet vårdnadshavare per enhet blir få. Separat information har skickats ut och anslagit information om vilken grupp ni tillhör.

Helgstäd

Nu har det nya ideella arbetet kommit igång. Uppkommer det frågor kring det nya ideella arbetet, kontakta oss i styrelsen.
Vi kommer att ha en utvärdering med Er när alla medlemmar har genomfört ett helgstäd. Detta kommer ske runt februari/mars 2021.

Viktiga datum

27/9 Storstäddag

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen: ​styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 15 september.

Styrelsen genom sekreterare Martina Hänninen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2020

Styrelsen vill tacka för den här terminen som i och med corona pandemin har inneburit att vi har nya rekommendationer i vår vardag att förhålla oss till. Följande information kommer från det styrelsemötet som hölls den 9 Juni 2020.

Corona tider

Tack för att ni ser till att tvätta händerna på era barn när ni lämnar dem på morgonen och att ni håller era barn hemma vid minsta symtom. Inför höstterminen kommer vi fortsätta att uppdatera vår corona information efter Folkhälsomyndigheten och Uppsala kommuns rekommendationer och riktlinjer.

Nya skyltar på grindarna

Det sitter nya skyltar på grindarna “obehöriga äga ej tillträde” till förskolan. Det ​förekommer att ungdomar håller till på gården och att hundägare rastar sina hundar när förskolan är stängd​. Om ni upptäcker obehöriga på vår förskola när den är stängd kan ni kontakta säkerhetsansvarig styrelsemedlem ​styrelsen.barnobrand@fasanen.se​ som kommer att anmäla det.

Städ – förtydligande från SiM i Maj

Nu när föräldraarbetet i barngrupp har varit och är inställda vill vi göra er medvetna om att vi kan be om hjälp med extrauppgifter framöver om det uppstår lämpliga uppgifter. Detta för att kompensera för inställda fredagsarbeten. Det innebär fortfarande att städ utförs av friska föräldrar under helgen då man har sitt planerade fredagsarbete och om man behöver byta helg i första hand hör efter med någon annan vårdnadshavare för ett byte, precis enligt vanliga rutiner.

Viktiga datum

6/7 – 2/8 Sommarstängt
10/8 Planeringsdag, förskolan stängd

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen: ​styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 18 Augusti.

Styrelsen genom sekreterare Martina Hänninen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maj 2020

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 12 Maj 2020.

Ny personal

Som ni kanske har märkt så har vi en del nya pedagoger på förskolan. På grund av rådande omständigheter med corona och frånvaro bland personalen har vi timvikarier som stöttar upp för att vi ska kunna ha öppet på förskolan som vanligt.

Sommarfest

Styrelsen har tillsammans med ledningsgrupp, personal och rektor tagit beslutet att ställa in sommarfesterna med närvarande vårdnadshavare i år p g a coronapandemin.

Karuselldagen 20/5

Karuselldagen, dagen ​då alla elever i olika skolformer besöker den nya skolan är ​inställd p g a coronapandemin.

Städ

Nu när föräldraarbetet i barngrupp är inställt pga coronapandemin så vill vi göra er medvetna om att ni kan komma att få extrauppgifter framöver för att kompensera för den missade tiden med ideellt arbete.

Förskoleplatser till hösten

Till hösten 2020 finns det några få lediga barnplatser på Fasanens förskola. Dela gärna vidare om du vet någon med barn som önskar bli en del av en kreativ, lärande och trygg förskola. Sök till oss via EbarnUngdom.

Viktiga datum

21-22/5 Förskolan stängd, Kristi Himmelsfärdsdag/klämdag 18/6 Stänger förskolan kl 15
19/6 Förskolan stängd, Midsommarafton

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen: ​styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 9 Juni.

Styrelsen genom sekreterare Martina Hänninen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

April 2020

Tack till alla medlemmar för att ni respekterar de nya riktlinjerna i och med coronavirusets spridning i samhället. Vi och personalen uppskattar verkligen att ni tagit till er de nya vanorna vid lämning och hämtning!

Årsstämma den 26/4 kl 11.00 sker under digitala former pga Corona-viruset

Kallelse till årsstämma kommer snart via mail. Via mail kommer ni även få en länk med mötesinbjudan. Ni kommer kunna delta via telefon eller dator. Om ni inte har möjlighet till digital närvaro så finns det möjlighet för ett fåtal medlemmar att närvara i förskolans loka- ler. Vänligen kontakta styrelsen om behov av detta finns.

Storstädsdagen den 26/4 inställd.

Vi tar in en städfirma för detta städ denna gång pga corona-viruset och Folkhälsomyndighetens rekommendation kring att inte samlas många människor i begränsade utrymmen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Vi kommer ha flertalet lediga platser i sty- relsen vid årsstämman som äger rum samtidigt som städdagen i april. Har du erfarenhet av ekonomi/skollagen/övrigt viktigt? Passa på att kontakta valberedningens sammankallande Andreas Fredriksson på andreas@galore.se

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:
styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls i samband med årsstämman den 26/4.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oktober 2019

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 14 oktober 2019.

Stort tack för ert deltagande vid städdagen!

Tack för all er hjälp med att städa förskolan i september. Det var många föräldrar som hjälptes åt att göra det riktigt rent och fint vid den här städdagen – stort TACK!

Vänligen stäng grindarna till gården

Vi vill påminna alla föräldrar om att ALLTID stänga grinden till gården ordentligt. Nyligen sprang ett barn ut genom en öppen grind, och som ni vet så är många barn väldigt finurliga och hittar på sätt att ta sig ut om inte grindarna är ordentligt stängda. Vi uppmanar därför alla att alltid stänga grindarna ordentligt oavsett om ni ser några barn på gården eller inte.

Fasanen har haft bullervecka – fortsätt arbetet därhemma!

Förskolan har just genomfört årets bullervecka där personalen bland annat uppmärksam- mat barnen och varandra om vikten av att hålla en rimlig ljudnivå, samt uppmanat kollegor att använda öronproppar i de fall där miljön är mycket högljudd. Varje avdelning har pra- tat med alla barn och kollegor om vår bullermiljö (ett viktigt verktyg i bullerarbetet är att medvetandegöra bullermiljön). Frågan till barnen ställdes: Hur upplever du ljudet i matsalen? Hur kändes ljudet idag? Prata gärna med barnen hemma och fortsätt detta arbete då barnen tar med sig mycket av sina beteenden från förskolan och hem, och vice versa. Nu är barnen medvetna om buller och ljud – passa på att fortsätta den diskussionen!

Viktiga datum

Förskolan är som vanligt stängd mellan jul och nyår, det vill säga 24/12 2019-2/1 2020 Trettondagjul 6/1 röd dag, förskolan är stängd
Planeringsdag 7/1 förskolan är stängd
Storstädsdag 26/1 2020

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:
styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 12/11.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

September 2019

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 17 september 2019.

Städdag 29 september

Vi påminner alla medlemmar om att det är städdag söndagen den 29 september 2019 kl 9-13. Det är obligatorisk närvaro för en person / medlemsfamilj vid städdagen. Vid förhinder, hör av er till städansvarige i styrelsen på styrelsen.stad@fasanen.se

Det kommer inte, som tidigare utannonserats, hållas någon extrastämma i samband med storstäddagen då det inte finns några vakanta poster för närvarande.

Styrelsens sammansättning

Vi har just nu inga vakanta poster i styrelsen. Vi uppdaterar styrelseinformationen som sitter på alla avdelningar inom kort, men här kommer en kort sammanfattning:

Truls – Ordförande

Samuel Holmberg – Arbetsmiljö och vice ordförande

Susanne Forsberg – Ekonomi

Annika Stålnacke – Medlem

Jennie Larsson – Miljö

Martina Hänninen – Barn och brand

Julius Carlsson – Städ

Joakim Andersson – Personal

Marlene Andersson – Sekreterare

Tillsyn vid alla fristående förskolor i Uppsala

Uppsala kommun genomför just nu tillsyn utifrån skollagen kapitel 26 vid alla fristående förskolor i Uppsala för att säkerställa att kvaliteten på verksamheten är tillfredställande. Tillsammans med rektor Eva Jäger samt några förskollärare så har vi i styrelsen som huvudmän ansvar för att genomföra denna tillsyn. Detta är ett bra tillfälle för oss att se vad vi gör bra och för att få tips om olika saker att förbättra i verksamheten.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:

styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 14/10.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2019

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 6:e juni 2019.

Extra stämma städdagen 29:e september

Vi kommer att hålla en kort extra årsstämma på städdagen den 29:e september, detta för att välja in en ny styrelsemedlem. För att underlätta för er medlemmar och för oss i styrelsen innehåller denna SIM information kring hur ni skriver motioner till extrastämman. Var god se kommande sidor för detta. Motionerna ska inlämnas senast 2/9 för att godkännas.

Planeringsdag 12:e augusti

Glöm inte planeringsdagen 12:e augusti, då förskolan är stängd!

Gamla mattor

Styrelsen har instiftat en mattplan där gamla mattor kommer att rengöras och bytas ut vid hög ålder enligt en tidsplan. Denna kommer att exekveras under hösten.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag ellerannat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:

styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 13/8.

Styrelsen genom ordförande Truls Bengtsson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 13 november 2018.

Lämna in lapp om julledighet

Vi vill påminna alla medlemmar om att fylla i och lämna in lappen för att ange hur era barn eventuellt är lediga i jul. Den ska lämnas in så fort som möjligt, dock senast 29/11.

Förskolan är stängd från julafton till och med nyårsdagen. Planeringsdag 7 januari 2019.

Smittspridning

Under hösten har det gått springmask på några avdelningar. Vänligen tänk på hygienen, ha kortklippta naglar, tvätta kläder/sängkläder i minst 60°C och behandla barn (och dess fa- milj) som har symptom på springmask. Läs gärna mer på 1177!

Det har också gått runt löss under en längre tid. Barn med synliga ägg och löss i håret får ej gå på förskolan. De måste först behandlas och kammas regelbundet för att gå på förskolan!

Nu när vi närmar oss magsjuketider vill vi också vänligen be alla att visa hänsyn för vår personal och övriga barn genom att hålla era barn hemma minst 48h efter sista symptom. Syskon till magsjukt barn skall också hållas hemma.

Storstäd på söndagar även i fortsättningen!

Styrelsen utförde en undersökning bland medlemmarna förra månaden och eftersom en majoritet av de som svarade på enkäten tyckte att storstäd även i fortsättning ska vara på söndagar så fortsätter vi som tidigare. Kom ihåg att anmäla till storstädsansvarig i styrelsen om ni inte kan närvara. Om man ej har möjlighet att närvara får man utföra en annan tidsbestämd uppgift inom tidsramen en vecka före/en vecka efter storstädsdagen.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till

adressen: styrelsen@fasanen.se
Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 11/12.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 11 juni 2018.

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Vi vill tacka er för en fin vår och önskar er en trevlig sommar. Kom ihåg att tömma lådor, klädhängare och hyllor för de barn som nu lämnar Fasanen. Stort lycka till!

Fredagsarbete

Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det arbete ni utför här på Fasanen. Tillsammans gör vi Fasanen till en bra plats för våra barn och vår personal! Under våren har vi dock haft problem med medlemsfamiljer som inte dyker upp till fredagsarbete. Vi vill därför påminna om att kolla noggrant på listan för fredagsarbete. Om man ej har möjlighet att utföra sitt fredagsarbete så är man skyldig att ringa alla medlemmar på listan för att byta, detta gäller även vid kort varsel på grund av sjukdom eller liknande. Konsekvensen av att inte dyka upp är att vår dyrbara personal som redan har hög arbetsbelastning måste beordras övertid, något vi alla såklart vill undvika.

Behörighetskravet för barnskötare tas bort

Styrelsen har i samråd med förskolechef, ledningsgrupp samt kommunalarbetarrepresentanten på Fasanen, tagit beslutet att ta bort behörighetskravet för barnskötare på Fasanen. Detta eftersom Kommunalarbetarförbundets lägsta lönekrav för nyanställda barnskötare har resulterat i att en mycket stor del av lönerevisionssumman ges till oerfarna utbildade barnskötare, istället för att ges till våra barnskötare som har mycket erfarenhet. Kravet på behörighet riskerar också göra att vi missar mycket bra personal. Detta tillsammans med det faktum att utbildningen till barnskötare ser väldigt olika ut, att de nyutbildade barnskötarna har stor variation på kunskap, samt att andra förskolor inte har detta krav, gör att det inte är rimligt för Fasanen att ha kvar detta krav.

Viktiga datum

2018-06-21 Dag före midsommarafton, förskolan stänger kl 15:00 2018-06-22 Midsommarafton, förskolan är stängd
V.28-31 Sommarstängt
2018-08-13 Planeringsdag

2018-08-28 Vi hälsar nya medlemsfamiljer välkomna med ett medlemsmöte kl 10, Susanne och Marlene från styrelsen presenterar sig
2018-09-30 Storstädsdag

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till
adressen: styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 21 augusti.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson 

Maj 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 15 maj 2018.

Vi har två nya styrelseledamöter

Annika Stålnacke och Marlene Andersson från 3:an blev invalda till styrelsen vid årsstämman som hölls i April. Annika är Barn och Brand-ansvarig och Marlene är sekreterare. Vi har även en ny ordförande, Truls Bengtsson. Övriga poster är samma som föregående år.

Vi söker storstädansvariga

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Stängda dagar vårterminen & sommarstängt

2018-06-06 Nationaldagen,
2018-06-21 Dag före midsommarafton, stänger förskolan kl 15:00 2018-06-22 Midsommarafton
V.28-31 Sommarstängt
2018-08-13 Planeringsdag

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till

adressen: styrelsen@fasanen.se Nästa styrelsemöte hålls måndag 11 juni.

Styrelsen genom sekreterare Marlene Andersson

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mars 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 6 mars 2018.

Styrelsen söker nya ledamöter

Vi vill flagga för att ett antal personer kommer att avsluta sina uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman i april. Känner du dig intresserad och motiverad att jobba för att Fasanens förskola ska fortsätta att vara en strålande plats för våra barn, för personalen och för oss medlemmar så tycker vi att du ska höra av dig till valberedningen och anmäla ditt intresse.

Valberedning:

Tuppen & Hönan Johan Englund 070-418 53 90

Vi söker storstädansvariga

Vingen & Fjädern Karin Öman 070-303 79 09

Ägget & Sporren Kenny Jansson 076-265 85 93

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Inlämning av motioner till Årsstämman 29 april 2017

Den 29/4 är det årsmöte och obligatorisk städdag på förskolan. För att underlätta för er medlemmar och för oss i styrelsen innehåller denna SIM information kring hur ni skriver motioner till Årsstämman. Var god se kommande två sidorna fördetta. Motionerna ska inlämnas senast 2/4 för att godkännas.

Stängda dagar vårterminen

2018-03-30 Långfredag, 2018-04-02 Annandag påsk, 2018-05-01 Första maj, 2018-05-10 Kristihimmelsfärdsdag, 2018-05-11 Klämdag

2018-05-14 Utvärderingsdag
2018-06-06 Nationaldagen,
2018-06-21 Dag före midsommarafton, stänger förskolan kl 15:00 2018-06-22 Midsommarafton

Magsjuketider

Vi är fortfarande inne i magsjuketider! Ett barn som haft magsjuka kan komma tillbaka till barngruppen när det är piggt, feberfritt, äter normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar. Barnet ska även vara hemma om syskon är magsjuka. Följer vi dessa riktlinjer kan smittspridningen begränsas.

Kontakta styrelsen

Styrelsen informerar medlemmarna Mars 2018

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till

adressen: styrelsen@fasanen.se Nästa styrelsemöte hålls tisdag 3 april.

Styrelsen genom medlemsansvarig Johan Nohldén

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Februari 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 13 februari 2018.

Styrelsen söker nya ledamöter

Vi vill redan nu flagga för att ett antal personer kommer att avsluta sina uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman i april. Känner du dig intresserad och motiverad att jobba för att Fasanens förskola ska fortsätta att vara en strålande plats för våra barn, för personalen och för oss medlemmar så tycker vi att du ska höra av dig till valberedningen och anmäla ditt intresse.

Valberedning:

Tuppen & Hönan Johan Englund 070-418 53 90

Vi söker storstädansvariga

Vingen & Fjädern Karin Öman 070-303 79 09

Ägget & Sporren Kenny Jansson 076-265 85 93

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Hög belastning på torkskåp

Våra torkskåp har inte alltid tillräcklig kapacitet för att klara av att torka alla blöta kläder vid blöt väderlek. Vi ber därför samtliga medlemmar att ha överseende med att det ibland kan finnas kläder som inte hunnit torka vid hämtning.

Storstäddagen i januari

Styrelsen vill tacka alla ni medlemmar som deltog på den obligatoriska städdagen i januari. Vilket bra jobb ni gjorde!

Stängda dagar vårterminen 2018

2018-03-30 Långfredag, röd dag 2018-04-02 Annandag påsk, röd dag 2018-05-01 Första maj, röd dag 2018-05-10 Krisithimmelfärdsdag, röd dag 2018-05-11 Klämdag

2018-05-14 Utvärderingsdag
2018-06-06 Nationaldagen, röd dag
2018-06-21 Dag före midsommarafton, förskolan stänger kl 15.00 2018-06-22 Midsommarafton

Inlämning av motioner till Årsstämman 29 april 2018

För att underlätta för er medlemmar och för oss i styrelsen innehåller denna SIM information kring hur ni skriver motioner till Årsstämman. Var god se kommande två sidorna för detta.

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 6 mars.

Styrelsen genom miljöansvarig Susanne Forsberg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Januari 2018

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 23 januari 2018.

Välkomna till vårterminen 2018

Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till denna vårtermin på Fasanen. Vi ser fram emot många nya utmaningar och upplevelser!

Föräldraarbete

I augusti 2017 meddelade styrelsen, via SIM, hur upplägget för föräldraarbete ser ut. Vi har under hösten utvärderat denna form av föräldraarbete. En brist i nuvarande upplägg är att det kan ta lång tid innan en uppgift blir utförd, vissa uppgifter blir inte utförda alls. För att öka motivationen till att utföra föräldraarbete har vi i styrelsen beslutat följande:

Arbetsuppgifter som tidigare utfördes som föräldragruppsarbete kommer nu att annonseras på respektive avdelnings anslagstavlor samt i SIM. En familj som utför en sådan uppgift behöver inte delta på kommande städdag. Man anmäler sitt intresse för enskild uppgift till städsansvarig (Julius Karlsson) som delar ut uppgifterna, enklast via e-post till styrelsen.stad@fasanen.se

Utfört arbete kommer att uppmärksammas i SIM.

Andra speciella roller påverkas som följer: Akvarieansvarig samt internrevisor slipper en städdag per år. Vad gäller valberedning så resonerar vi som så att en stor del av arbetsinsatsen kan ske på en storstäddag. Valberedningen ägnar sig alltså åt sitt uppdrag en del av storstäddagen och kommer därför inte att kompenseras ytterligare.

Städansvarig i styrelsen beslutar vilken städdag som aktuell medlem/roll inte behöver delta på. Vi tror att det här upplägget är en långsiktig lösning som kommer att fungera bra. Om ni har frågor eller synpunkter på det nya upplägget får ni gärna höra av er till oss i styrelsen.

Styrelsen har tagit fram en sammanställning över samtliga former av ideellt arbete på Fasanen som skickas ut separat. Där finns mer detaljerade beskrivningar över respektive arbetsform.

Bod/leksaksförråd på vår gård

Vår nya bod står färdig efter fina insatser och mycket nerlagd tid från ett antal medlemmar. Flera medlemmar har bidragit genom att förbereda och lägga grunden samt bygga upp boden. Ni har gjort ett strålande jobb, tusen tack för det!

Medlemmarna som har utfört detta föräldraarbete kompenseras med att inte behöva delta på en kommande storstäddag. Städansvarig meddelar vilken storstäddag i det enskilda fallet.

Styrelsen söker nya ledamöter

Vi vill redan nu flagga för att ett antal personer kommer att avsluta sina uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman i april. Känner du dig intresserad och motiverad att jobba för att Fasanens förskola ska fortsätta att vara en strålande plats för våra barn, för personalen och för oss medlemmar så tycker vi att du ska höra av dig till valberedningen och anmäla ditt intresse.

Valberedning: Tuppen & Hönan Johan Englund 070-418 53 90

Vi söker storstädansvariga

Vingen & Fjädern Karin Öman 070-303 79 09

Ägget & Sporren Kenny Jansson 076-265 85 93

För tillfället har vi inte någon som är storstädansvarig på 2:an (Vingen/Fjädern) och 3:an (Sporren/Ägget). Att vara storstädansvarig innebär att man håller ihop arbetet och fördelar arbetsuppgifter under storstäddagarna. Är du intresserad av detta eller vill veta mer så hör av dig till städansvarig Julius Karlsson i styrelsen, styrelsen.stad@fasanen.se

Inför start i förskoleklass HT 2018

Skolvalet ska göras innan 31:a januari. Här finns mer information: https://www.uppsala.se/skolval

Den 22:a maj hålls karuselldag kl 9.30-10-30. Barnen som ska börja i skolan får då möjlighet att besöka den skola där barnet blivit placerad. Nätverket för skolor och förskolor i Årsta och Sala Backe uppger att det är barnet tillsammans med vårdnadshavare som är välkommen på detta besök. För de medlemmar vars barn startar i förskoleklass till hösten vill styrelsen alltså informera om att det inte kommer medfölja personal ifrån Fasanens förskola vid besök i skolan.

Beslut om stängda dagar

Fasanens förskola försöker i stor utsträckning att anpassa våra stängda dagar efter skolorna, för att underlätta för våra medlemmar med barn inom flera verksamheter. Styrelsen har beslutat att förlägga kommande planeringsdagar till följande datum (under dessa dagar är förskolan stängd):

2018-05-14 Utvärderingsdag
2018-08-13 Planeringsdag
2019-01-07 Planeringsdag
Vi har även beslutat att förskolan har semesterstängt vecka 28-31 i år.

Magsjuketider

Styrelsen informerar medlemmarna Januari 2018

Vi är fortfarande inne i magsjuketider! Ett barn som haft magsjuka kan komma tillbaka till barngruppen när det är piggt, feberfritt, äter normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar. Barnet ska även vara hemma om syskon är magsjuka. Följer vi dessa riktlinjer kan smittspridningen begränsas.

Miljöinspektion

Under hösten genomförde Miljökontoret en föranmäld inspektion på Fasanens förskola. Fokusområdena under inspektionen var kemikalier och solskydd. Vi fick beröm för det gedigna arbete med giftfri förskola som vi var tidiga med att starta upp och som vi fortsatt jobbar med löpande.

Inspektionen resulterade inte i några anmärkningar som behöver följas upp, annat än vid kommande inspektioner, vilket är ett gott betyg.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen:

styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 13 februari.

Styrelsen genom miljöansvarig Susanne Forsberg