Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg används för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, film eller penna och papper.

När vi dokumenterar hjälper vi barnen att få syn på sin egen inlärningsprocess. Det hjälper dem att se, minnas och förstå. Då är dokumentationen en hjälp för dem att diskutera och reflektera över vad de gjort. Men också få syn på och uppskatta kompisarnas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.

Pedagogisk dokumentation leder oss framåt i vårt arbete. Genom dokumentationer kan vi tillsammans se och reflektera över vår utbildning och barnens lärande. Delar vi det vi ser med våra kollegor ökar vi förståelsen för våra barns vardag. På det sättet blir inte barnet utsatt för en pedagogs allmänna tyckande utan vi försöker tillsammans förstå mer.

Avdelningarnas och kökets utvärderingar från senaste verksamhetsåret

HT 2020 – VT 2021

Vingens utvärdering HT20-VT21 (pdf)

Fjäderns utvärdering HT20-VT21 (pdf)

Tuppens utvärdering HT20-VT21 (pdf)

Hönans utvärdering HT20-VT21 (pdf)

Äggets utvärdering HT20-VT21 (pdf)

Sporrens utvärdering HT20-VT21 (pdf)

Kökets utvärdering läsåret HT20-VT21 (pdf)

HT 2019 – VT 2020

Vingens utvärdering HT19-VT20 (pdf)

Fjäderns utvärdering VT2020 (pdf)

Hönans utvärdering VT20 (pdf)

Tuppens utvärdering HT19-VT20 (pdf)

Äggets utvärdering HT19-VT20 (pdf)

Sporrens utvärdering HT19-VT20 (pdf)

Kökets utvärdering läsåret 2019-2020 (pdf)

Utvärdering av fokusområde normkreativitet 2019-2020 (pdf)