Styrelsen informerar Medlemmarna februari 2022

Följande information kommer från det styrelsemöte som hölls den 22 februari 2022.

Storstädsdag + årsmöte 24/4

Nu när restriktionerna äntligen har släppts så ser vi fram emot att kunna träffas på storstädsdagen och Fasanens förskolas årsmöte den 24/4. Storstädsdagen startar kl 09.00 och årsmötet startar kl 11.00. Mer information om storstädsdagen kommer att komma. Men ni kan redan nu skriva in i era kalendrar att den dagen blir av.

Om ni har några motioner till årsmötet skickas det till vår ordförande Martina. Hennes mailadress är: styrelsen.ordforande@fasanen.se. Bifogat med detta mail finns även en preposition från styrelsen gällande ändringar av Fasanens förskolas stadgar.

Information om byte från en förskola

Då vi har fått frågor gällande byte av förskola vill vi informera er om att om man ställer sitt barn i byte från en förskola till en annan blir barnet direktplacerat på den förskola man vill byta till så fort det blir en plats ledig. Dvs som vårdnadshavare får man inte ett erbjudande om att byta förskola som man kan tacka ja eller nej till. Utan finns det en plats sker bytet direkt. Mer information hittar du: Uppsala kommun, byte av förskola

Förskoleenkäten

Uppsala kommun har skickat ut sin årliga förskoleenkät till vårdnadshavare med barn på förskolor i Uppsala kommun. Fram till den 28 februari kan du svara på den. Mer information hittar du: Förskoleenkäten Uppsala kommun

Aktuell coronainformation

Aktuell information från Fasanens förskola gällande rekommendationer finner ni här: https://www.fasanen.se/corona/. Vi ber er att fortsätta tänka på att vårdnadshavare inte får gå in på avdelningarna än.

Kontakta styrelsen

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor, funderingar, förslag eller annat. Styrelsen når ni enklast genom att maila till adressen: styrelsen@fasanen.se

Nästa styrelsemöte hålls den 22 mars.

Styrelsen genom personalansvarig Marie Eriksson

Bilaga: Proposition från styrelsen