Styrelsen 2020-2021

Martina Hänninen

Ordförande
styrelsen.ordforande@fasanen.se

Marie Eriksson

Personalansvarig
styrelsen.ordforande@fasanen.se

Samuel Holmberg

Arbetsmiljöansvarig
styrelsen.arbetsmiljo@fasanen.se

Susanne Forsberg

Miljöansvarig
styrelsen.miljo@fasanen.se

Angelica Franzén

Medlemsansvarig
styrelsen.medlem@fasanen.se

Wisam Saleh

Städansvarig
styrelsen.stad@fasanen.se

Andreas Fredriksson

Säkerhetsansvarig
styrelsen.sakerhet@fasanen.se

Kajsa Nilsson

Ekonomiansvarig
styrelsen.ekonomi@fasanen.se

Daniella Vallejos

Sekreterare
styrelsen.sekreterare@fasanen.se