Styrelsen 2022-2023

Martina Hänninen

Ordförande
styrelsen.ordforande@fasanen.se

Marie Eriksson

Personalansvarig/Vice ordförande
styrelsen.ordforande@fasanen.se

Charlotta Pettersson

Arbetsmiljöansvarig
styrelsen.arbetsmiljo@fasanen.se

Susanne Forsberg

Miljöansvarig
styrelsen.miljo@fasanen.se

Angelica Franzén

Medlemsansvarig
styrelsen.medlem@fasanen.se

Wisam Saleh

Städansvarig
styrelsen.stad@fasanen.se

Niklas Brandt

Säkerhetsansvarig
styrelsen.sakerhet@fasanen.se

Björn Eklund

Ekonomiansvarig
styrelsen.ekonomi@fasanen.se

Nicklas Einarsson

Sekreterare
styrelsen.sekreterare@fasanen.se