Tack…

…för Er insats på storstäddagen!

Protokoll från årsmötet och uppdaterade stadgar kommer att komma upp på hemsidan så snart de är påskrivna.

/Styrelsen via ordförande Martina