Dags att lämna in din motion till årsstämman

Fasanens årsstämma hålls digitalt i år, den 25 april. Nu är det hög tid att lämna in din motion. I februaris SIM (styrelsen informerar medlemmarna) ingick en mall för hur du skriver en motion. Motionerna ska vara inlämnade senast 1 april 2021.