Så här fungerar vår ekonomiska förening

Fasanens förskola är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Detta innebär att det är medlemmarna som driver förskolan.

Fasanens förskola är en ekonomisk förening/föräldradriven förskola, det är styrelsen som har det ekonomiska ansvaret och arbetsgivaransvar. Alla familjerna på förskolan är på olika sätt aktiva i förskolan. Uppdragen kan bestå i allt i från olika ansvarsuppgifter, städning eller styrelseuppdrag. Läs mer om det ideella arbetet här.

Varje vårdnadshavare är medlem i föreningen och tecknar ett kontrakt med Fasanen innan barnet börjar på förskolan. Vår  föräldradrivna förskola bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet.

Personalen är anställd av föreningen och har ansvaret för den pedagogiska verksamheten. För oss medlemmar innebär detta att vi på olika sätt kan bidra till att göra Fasanens förskola till den form av verksamhet som på bästa tänkbara sätt får våra barn att växa som individer.